NEXT09

NEXT09

Kampagnenmanagement mit QlikView

272 views December 17, 2010

Matthias Frye, QlikTech Björn Negelmann, [n:sight] (moderator)

NEXT09

Interview with Tony Douglas

391 views December 17, 2010

Tony Douglas, BMW Olaf Kolbrück, Horizont (moderator)

NEXT09

Interview with Steve Rubel

254 views December 17, 2010

Steve Rubel, Edelman Olaf Kolbrück, Horizont (moderator)

NEXT09

Interview with Stacey Seltzer

160 views December 17, 2010

Stacey Seltzer, Joost Olaf Kolbrück, Horizont (moderator)

NEXT09

Interview with Sascha Lobo

118 views December 17, 2010

Sascha Lobo Olaf Kolbrück, Horizont (moderator)

NEXT09

Interview with Robert Amlung

126 views December 17, 2010

Robert Amlung, ZDF Olaf Kolbrück, Horizont (moderator)

NEXT09

Interview with Nico Lumma

234 views December 17, 2010

Nico Lumma, Scholz & Friends Olaf Kolbrück, Horizont (moderator)

NEXT09

Interview with Nadja Julich

361 views December 17, 2010

Nadja Julich, Scout24 Olaf Kolbrück, Horizont (moderator)

NEXT09

Interview with Matthias Lüfkens

104 views December 17, 2010

Matthias Lüfkens, World Economic Forum Olaf Kolbrück, Horizont (moderator)

NEXT09

Interview with Martin Oetting

154 views December 17, 2010

Martin Oetting, trnd Olaf Kolbrück, Horizont (moderator)

NEXT09

Interview with Kevin Eyres

142 views December 17, 2010

Kevin Eyres, LinkedIn Olaf Kolbrück, Horizont (moderator)

NEXT09

Interview with Jyri Engeström

91 views December 17, 2010

Jyri Engeström, Google Olaf Kolbrück, Horizont (moderator)