NEXT09

NEXT09

Kampagnenmanagement mit QlikView

284 views December 17, 2010

Matthias Frye, QlikTech Björn Negelmann, [n:sight] (moderator)

NEXT09

Interview with Tony Douglas

426 views December 17, 2010

Tony Douglas, BMW Olaf Kolbrück, Horizont (moderator)

NEXT09

Interview with Steve Rubel

265 views December 17, 2010

Steve Rubel, Edelman Olaf Kolbrück, Horizont (moderator)

NEXT09

Interview with Stacey Seltzer

185 views December 17, 2010

Stacey Seltzer, Joost Olaf Kolbrück, Horizont (moderator)

NEXT09

Interview with Sascha Lobo

151 views December 17, 2010

Sascha Lobo Olaf Kolbrück, Horizont (moderator)

NEXT09

Interview with Robert Amlung

145 views December 17, 2010

Robert Amlung, ZDF Olaf Kolbrück, Horizont (moderator)

NEXT09

Interview with Nico Lumma

277 views December 17, 2010

Nico Lumma, Scholz & Friends Olaf Kolbrück, Horizont (moderator)

NEXT09

Interview with Nadja Julich

452 views December 17, 2010

Nadja Julich, Scout24 Olaf Kolbrück, Horizont (moderator)

NEXT09

Interview with Matthias Lüfkens

123 views December 17, 2010

Matthias Lüfkens, World Economic Forum Olaf Kolbrück, Horizont (moderator)

NEXT09

Interview with Martin Oetting

176 views December 17, 2010

Martin Oetting, trnd Olaf Kolbrück, Horizont (moderator)

NEXT09

Interview with Kevin Eyres

171 views December 17, 2010

Kevin Eyres, LinkedIn Olaf Kolbrück, Horizont (moderator)

NEXT09

Interview with Jyri Engeström

119 views December 17, 2010

Jyri Engeström, Google Olaf Kolbrück, Horizont (moderator)