NEXT09

NEXT09

Kampagnenmanagement mit QlikView

280 views December 17, 2010

Matthias Frye, QlikTech Björn Negelmann, [n:sight] (moderator)

NEXT09

Interview with Tony Douglas

420 views December 17, 2010

Tony Douglas, BMW Olaf Kolbrück, Horizont (moderator)

NEXT09

Interview with Steve Rubel

260 views December 17, 2010

Steve Rubel, Edelman Olaf Kolbrück, Horizont (moderator)

NEXT09

Interview with Stacey Seltzer

178 views December 17, 2010

Stacey Seltzer, Joost Olaf Kolbrück, Horizont (moderator)

NEXT09

Interview with Sascha Lobo

146 views December 17, 2010

Sascha Lobo Olaf Kolbrück, Horizont (moderator)

NEXT09

Interview with Robert Amlung

140 views December 17, 2010

Robert Amlung, ZDF Olaf Kolbrück, Horizont (moderator)

NEXT09

Interview with Nico Lumma

272 views December 17, 2010

Nico Lumma, Scholz & Friends Olaf Kolbrück, Horizont (moderator)

NEXT09

Interview with Nadja Julich

440 views December 17, 2010

Nadja Julich, Scout24 Olaf Kolbrück, Horizont (moderator)

NEXT09

Interview with Matthias Lüfkens

117 views December 17, 2010

Matthias Lüfkens, World Economic Forum Olaf Kolbrück, Horizont (moderator)

NEXT09

Interview with Martin Oetting

167 views December 17, 2010

Martin Oetting, trnd Olaf Kolbrück, Horizont (moderator)

NEXT09

Interview with Kevin Eyres

167 views December 17, 2010

Kevin Eyres, LinkedIn Olaf Kolbrück, Horizont (moderator)

NEXT09

Interview with Jyri Engeström

114 views December 17, 2010

Jyri Engeström, Google Olaf Kolbrück, Horizont (moderator)